Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS

Công ty Angimex tiếp tục đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2010

08/06/2011 | 12:02

Năm 2010, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan hữu quan lựa chọn và công bố các doanh nghiệp có thành tích xuất khẩu, có uy tín trong kinh doanh, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và công bố sơ tuyển Danh sách này trên website của Bộ Công Thương để tham khảo ý kiến công luận.

Sau một thời gian công bố Danh sách sơ tuyển, ngày 30 tháng 5 năm 2011, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2640/QĐ-BCT về việc phê duyệt và ban hành Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2010.

Theo Danh sách được công bố, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Angimex tiếp tục được bình chọn và là doanh nghiệp xuyên suốt đạt danh hiệu này từ khi bắt đầu giải thưởng đến nay.

cong ty angimex tiep tuc dat danh hieu  ??doanh nghiep xuat khau uy tin ?? nam 2010

Hoạt động xét chọn, tuyên truyền “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” của Bộ Công Thương là một hoạt động thường niên, bắt đầu từ năm 2004, với mục tiêu tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao hơn nữa nhận thức về bảo vệ, xây dựng uy tín của mình trong kinh doanh thương mại thời kỳ hội nhập, đồng thời tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh và uy tín của thương nhân Việt Nam với thương nhân nước ngoài, tạo điều kiện cho thương nhân nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến thương mại với doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết khác