Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi năm 2022 (Mã Trái phiếu: AGMH2123001, AGMH2223001)
  2. 10:21 31/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2022 (Mã Trái phiếu: AGMH2123001, AGMH2223001)
  2. 10:21 31/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 10:21 31/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ (Ông Lê Tiến Thịnh và Ông Hồ Đăng Dân)
  2. 16:10 22/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Thường trực đối với Bà Nguyễn Thị Minh Hồng và miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính kiêm nhiệm đối với Bà Trần Thị Cẩm Châm
  2. 19:35 17/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc HĐQT bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Hoa giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính kể từ ngày 17/3/2023
  2. 19:33 17/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ đối với Ông Tôn văn Chí
  2. 16:59 07/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc miễn nhiệm Ông Tôn Văn Chí thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
  2. 11:27 07/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) nhận được Đơn xin nghỉ việc của Ông Tôn Văn Chí – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty
  2. 16:14 24/02/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị Angimex thông qua việc giải thể Công ty con - Công ty TNHH MTV Thu mua Lương thực Angimex – thuộc sở hữu của Angimex
  2. 17:08 20/02/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp của Angimex tại Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)
  2. 16:53 20/02/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về Quyết định số 356/QĐ-CT của Cục Thuế tỉnh An Giang về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
  2. 16:18 17/02/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2022
  2. 19:00 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022 - Giải trình lợi nhuận Quý 4 năm 2022 giảm so với Quý 4 năm 2021
  2. 15:05 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2022 - Giải trình lợi nhuận Quý 4 năm 2022 giảm so với Quý 4 năm 2021
  2. 15:04 30/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Chấm dứt Hợp đồng lao động với Người nội bộ: Ông Phạm Trí Tín – Nhân viên Ban Kiểm toán nội bộ
  2. 14:46 12/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Hội nghị Chủ sở hữu Trái phiếu
  2. 16:00 06/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công văn về việc giải trình thông tin trên Báo chí theo yêu cầu của Sở GDCK TP.HCM
  2. 16:56 30/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 20:03 29/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm TV.HĐQT và TV.BKS – 29.12.2022
  2. 20:02 29/12/2022
  3. DOWNLOAD