Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 15:50 20/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đối với Ông Nguyễn Trung Kiên. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đối với Ông Võ Thanh Bào.
  2. 08:26 20/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo giao dịch cổ phiếu AGM của Cty cổ phần Louis Capital (TGG) - Tổ chức có liên quan với Chủ tịch HĐQT Angimex
  2. 10:00 18/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Công văn kiến nghị xác minh các tin đồn liên quan đến việc thao túng thị trường chứng khoán của Công ty Angimex
  2. 17:37 16/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án Nhà Văn hóa Long Xuyên
  2. 08:00 11/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 18:00 10/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với Ông Huỳnh Thanh Tùng.
  2. 17:16 09/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đối với Ông Vũ Tiến Hùng. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đối với Ông Nguyễn Trung Kiên.
  2. 17:15 09/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đính chính nội dung công bố về việc từ nhiệm của ông Vũ Tiến Hùng
  2. 13:35 09/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) nhận được Đơn từ nhiệm của Ông Vũ Tiến Hùng – Tổng Giám đốc Công ty. Thời gian từ nhiệm theo Đơn từ nhiệm: kể từ ngày 07/9/2021.
  2. 10:11 08/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
  2. 21:14 24/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của HĐQT về việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2020. Thời gian chi trả cổ tức: trong 6 tháng đầu năm 2022
  2. 12:35 17/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Ông Hồ Đăng Dân giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025
  2. 17:51 23/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của HĐQT về việc mua thiết bị y tế hỗ trợ các cơ sở y tế trong tỉnh An Giang phòng chống dịch Covid-19
  2. 21:09 22/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Bổ nhiệm Ông Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 21:02 22/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT miễn nhiệm và bổ nhiệm TV.HĐQT và BKS, điều chỉnh kế hoạch Kinh doanh 2021, phát hành cổ phiếu ESOP
  2. 20:39 22/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập các công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 17:18 05/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, từ trực tiếp sang trực tuyến.
  2. 17:24 30/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
  2. 14:56 29/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định của Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Ông Trần Vũ Đình Thi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Lương thực của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 16:25 23/06/2021
  3. DOWNLOAD