Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Thư gửi Cổ đông về việc Cổ phiếu AGM bị đình chỉ giao dịch
  2. 17:40 21/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của Công ty CP Chứng khoán APG về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
  2. 11:38 18/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của Công ty CP Chứng khoán APG về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
  2. 11:38 18/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin và giải trình về việc giá cổ phiếu AGM giảm sàn 05 phiên liên tiếp từ ngày 11/9/2023 đến ngày 15/9/2023.
  2. 17:33 15/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang xin công bố thông tin về việc cổ phiếu AGM bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch kèm theo Giải trình nguyên nhân và Báo cáo tình hình đã khắc phục xong
  2. 15:48 15/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang xin công bố thông tin về việc cổ phiếu AGM bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch kèm theo Giải trình nguyên nhân và Báo cáo tình hình đã khắc phục xong
  2. 15:45 15/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng và Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
  2. 17:02 14/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Biện pháp và Lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu AGM bị đưa vào diện cảnh báo.
  2. 15:27 12/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi 06 tháng đầu năm 2023 (Mã Trái phiếu: AGMH2123001, AGMH2223001)
  2. 15:34 28/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 06 tháng đầu năm 2023 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 15:34 28/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu 06 tháng đầu năm 2023 (Mã Trái phiếu: AGMH2123001, AGMH2223001)
  2. 15:33 28/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) công bố thông tin về việc giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch.
  2. 18:05 25/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong năm 2023 giữa Angimex với các đối tượng giao dịch có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị
  2. 15:22 17/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét
  2. 15:34 16/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính của Cục Thuế tỉnh An Giang đối với Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 11:18 11/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang - Mã chứng khoán AGM - công bố thông tin và giải trình về việc giá cổ phiếu AGM tiếp tục tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 31/7/2023 đến ngày 4/8/2023. Tính đến nay, cổ phiếu AGM đã tăng trần 10 phiên liên tiếp
  2. 17:00 05/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang - Mã chứng khoán AGM - công bố thông tin và giải trình về việc giá cổ phiếu AGM tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023.
  2. 10:01 29/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Thành viên Ủy ban kiểm toán Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 15:05 06/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 16:57 05/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết Người sở hữu trái phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (Gói Trái phiếu AGMH2223001)
  2. 16:08 04/07/2023
  3. DOWNLOAD