Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Công bố thông tin về Đơn đề nghị từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị (Ông Hồ Đăng Dân) và thành viên Ban Kiểm soát (Ông Dương Thanh Bình và Bà Huỳnh Thị Kim Oanh)
  2. 15:21 23/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin Đơn xin nghỉ việc của Người nội bộ: Ông Ngô Quốc Cương – Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ
  2. 17:06 17/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị Angimex bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Hồng giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Thường trực
  2. 17:18 31/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022
  2. 17:39 24/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc bổ nhiệm Ông Ngô Quốc Cương là Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ
  2. 15:47 24/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Sơn Nesfor Việt Nam (mua 1.431.900 cổ phần AGM ngày 12/10/2022, sở hữu 7,87%)
  2. 16:25 14/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo Kết quả giao dịch bán cổ phiếu của Tổ chức có liên quan (là Công ty Ladophar) của Người nội bộ (là Ông Vũ Ngọc Long - Phó Chủ tịch HĐQT Angimex)
  2. 15:34 11/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của cổ đông Nguyễn Văn Phúc về thay đổi sở hữu của nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu (Ông Nguyễn Văn Phúc đã bán 23.400 cổ phiếu)
  2. 14:56 05/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của Ông Nguyễn Văn Phúc về ngày trở thành cổ đông lớn của Angimex
  2. 17:00 05/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của Ông Huỳnh Văn Toàn về thay đổi sở hữu của nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu
  2. 17:00 05/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ (Giao dịch cổ phiếu của Công ty CP Louis Holdings – Tổ chức có liên quan của Ông Vũ Ngọc Long – TV. HĐQT Công ty Angimex)
  2. 14:51 29/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo giao dịch cổ phiếu của Tổ chức có liên quan của Người nội bộ (Giao dịch của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar), tổ chức có liên quan của Ông Vũ Ngọc Long – TV HĐQT Angimex
  2. 14:26 29/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính trong 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 17:42 26/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2022 (Mã Trái phiếu: AGMH2123001, AGMH2223001)
  2. 15:45 26/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trong 6 tháng đầu năm 2022 (Mã Trái phiếu: AGMH2123001, AGMH2223001)
  2. 15:45 26/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) thông qua việc nhận chuyển nhượng tối đa 19% phần vốn góp của Công ty CP Louis Capital (TGG) tại Công ty TNHH Angimex Furious
  2. 17:13 23/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi Người có liên quan của Người nội bộ – Ông Võ Kim Nguyên, TV độc lập HĐQT – được bổ nhiệm làm TGĐ Công ty CP Louis Capital
  2. 15:08 25/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo đăng ký giao dịch bán 9.312.500 cổ phiếu AGM của Công ty CP Louis Holdings - Tổ chức có liên quan của Người nội bộ (Ông Vũ Ngọc Long – Phó Chủ tịch HĐQT) Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 09:48 25/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 14:38 22/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn (Mã Trái phiếu: AGMH2223001)
  2. 17:15 21/07/2022
  3. DOWNLOAD