Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS

Tuyển Dụng

Tìm việc theo địa điểm:
Vị trí làm việc Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Nhân viên vùng nguyên liệu 36 An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ, Long An 31/12/2021
Tổ Trưởng KCS 1 Đồng Tháp 30/11/2021
Nhân Viên Phụ Kho 1 Đồng Tháp 30/11/2021
Nhân Viên Kỹ Thuật 2 Đồng Tháp 30/11/2021
Nhân Viên Vận Hành Máy 8 Đồng Tháp 30/11/2021
Nhân Viên Kiểm Phẩm 2 Đồng Tháp 30/11/2021
Tổ Trưởng Sản Xuất 1 Đồng Tháp 30/11/2021
Quản đốc (Nhà máy chế biến lúa gạo) 1 Đồng Tháp 30/11/2021
Nhân viên Kế toán Nhà máy 1 Đồng Tháp 30/11/2021
Nhân viên Mua hàng kiêm KCS bao bì 1 An Giang 20/09/2021
Chuyên viên điều phối (Logistics/điều phương tiện) 1 An Giang 20/09/2021
Nhân viên tài chính 1 An Giang 31/08/2021
Nhân viên thủ quỹ 2 An Giang 31/08/2021
Tuyển dụng Chuyên viên bán hàng xuất khẩu 3 An Giang 30/06/2021
Tuyển dụng Trợ lý Ban Tổng Giám đốc 1 An Giang 30/06/2021