Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS

Tuyển Dụng

Tìm việc theo địa điểm:
Vị trí làm việc Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Nhân viên Mua hàng kiêm KCS bao bì 1 An Giang 20/09/2021
Chuyên viên điều phối (Logistics/điều phương tiện) 1 An Giang 20/09/2021
Nhân viên tài chính 1 An Giang 31/08/2021
Nhân Viên Phụ Kho 1 An Giang 31/08/2021
Nhân Viên Kỹ Thuật 3 An Giang 31/08/2021
Nhân Viên Vận Hành Máy 15 An Giang 31/08/2021
Nhân Viên Kiểm Phẩm 7 An Giang 31/08/2021
Nhân viên thủ quỹ 2 An Giang 31/08/2021
Nhân viên Kế toán Nhà máy 2 An Giang 31/08/2021
Tuyển dụng Chuyên viên bán hàng xuất khẩu 3 An Giang 30/06/2021
Tuyển dụng Quản đốc Nhà máy Louis Rice 1 Long An 30/06/2021
Tuyển dụng Trợ lý Ban Tổng Giám đốc 1 An Giang 30/06/2021