Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS

Tuyển Dụng

Tìm việc theo địa điểm:
Vị trí làm việc Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn
Chuyên viên CNTT 1 An Giang 31/08/2023
Thư ký HĐQT 1 An Giang 08/07/2023
Chuyên viên Tài chính 1 An Giang 06/03/2023
Kế toán trưởng 1 An Giang 15/09/2022
Thư ký Tổng Giám đốc 2 An Giang 15/09/2022
Chuyên viên Tài chính 1 An Giang 15/07/2022
Chuyên viên pháp chế 1 An Giang 15/07/2022
Nhân viên kế toán nhà máy 1 An Giang 28/02/2022
Nhân viên Nhân sự Hành Chính 1 An Giang 28/02/2022
Chuyên viên truyền thông & Marketting 1 An Giang 28/02/2022
Nhân viên Kỹ thuật 1 An Giang 31/01/2022
Tài xế máy gặt, máy kéo 3 An Giang 31/01/2022
Nhân viên Vận hành Drone 10 An Giang 31/01/2022
Nhân viên hành chính kiêm thủ quỹ 1 An Giang 31/01/2022
Nhân viên Kế toán 1 An Giang 31/01/2022
Chuyên viên/ Nhân viên Điều phối bay drone 1 An Giang 31/01/2022
Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật và vận hành 1 An Giang 31/01/2022
Tiếp nhận dịch vụ 4 An Giang 25/01/2022
Bán phụ tùng 2 An Giang 25/01/2022
Bán hàng xe 3 An Giang 25/01/2022