Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Thông báo thay đổi nhân sự Người nội bộ
  2. 16:50 30/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo xác nhận hiệu lực của Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 18:04 27/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 29/12
  2. 14:45 26/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi nhân sự
  2. 21:10 28/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
  2. 07:43 22/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
  2. 13:43 03/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thư thông báo về việc thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Angimex.
  2. 13:33 09/11/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Thư thông báo về việc thành lập Công ty TNHH Lương thực Angimex.
  2. 13:31 01/10/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM: Thông báo Hủy Ngày Đăng ký cuối cùng (ngày 17/3/2020).
  2. 13:16 18/05/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TPHCM: Ngày Đăng ký cuối cùng để chốt lại Danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 19/5/2020.
  2. 13:15 18/05/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử.
  2. 12:52 29/02/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin số 419/XNK-CBTT ngày 26/8/2019 về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Cửa hàng Gạo Angimex – Thoại Sơn.
  2. 15:07 11/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Cửa hàng Gạo Angimex – Thoại Sơn ngày 9/10/2019.
  2. 15:05 09/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Angimex được công nhận Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018.
  2. 12:45 05/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin số 278/XNK-CBTT ngày 6/6/2019 về việc chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh và Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
  2. 15:04 23/09/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Chấm dứt hoạt động kinh doanh: Văn phòng đại diện Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Lào Cai ngày 20/9/2019.
  2. 14:59 20/09/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Chấm dứt hoạt động kinh doanh: Cửa hàng Kinh doanh Vật tư nông nghiệp (tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) ngày 18/9/2019.
  2. 15:01 18/09/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Chấm dứt hoạt động kinh doanh: Cửa hàng gạo Angimex Châu Đốc (tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) ngày 16/9/2019.
  2. 15:03 16/09/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Chấm dứt hoạt động kinh doanh: Trung tâm Kinh doanh tổng hợp – ANGIMEX (tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang)ngày 16/9/2019.
  2. 15:02 16/09/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về việc đăng ký bán cổ phiếu AGM của Chủ tịch HĐQT và Người có liên quan: Ông Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán 102.200 cổ phần.
  2. 14:58 16/09/2019
  3. DOWNLOAD