Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS

ANGIMEX since 1976

Được thành lập ngày 23/07/1976 và cổ phần hóa ngày 01/01/2008, Angimex là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lương thực, vật tư nông nghiệp, thương mại dịch vụ, … với ngành hàng chủ lực là lúa, gạo.

Tầm Nhìn

Angimex định hướng phát triển thành một tập đoàn Nông Nghiệp chuyên sâu hàng đầu Việt Nam, không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao và bền vững.
  • Sứ Mệnh

    Angimex luôn đồng hành cùng người nông dân, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp Việt và nâng cao vị thế Nông nghiệp Việt trên trường quốc tế.
  • Định Vị

    Angimex luôn đồng hành cùng người nông dân, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp Việt và nâng cao vị thế Nông nghiệp Việt trên trường quốc tế.
  • Giá Trị Cốt Lõi

    Angimex luôn luôn đặt chữ “TÍN – TÂM – TRÍ” lên vị trí hàng đầu hoạt động doanh nghiệp, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và TÂM làm nền tảng, TRÍ làm sức sống.

Quan Hệ Cổ Đông

Giá cổ phiếu ANGIMEX mã AGM 25-07-2024
ajaxloading