Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
Kế thừa thành quả 35 năm xây dựng và phát triển, Công Ty CP Xuất nhập khẩu An Giang - Angimex ngày nay, tiền thân là Công ty Ngoại thương An Giang thành lập ngày 23/07/1976 đã vinh dự góp một phần công sức vào thành tựu của tỉnh nhà cùng với cả nước vượt qua những chặng đường đầy gian nan, thiếu thốn sau ngày thồng nhất đất nước. với trọng trách được Nhà nước giao chuyên ngành xuất nhập khẩu tổng hợp, là doanh nghiệp ngoại thương đầu tiên của Tỉnh nhà.

Xem Thêm Chi Tiết