Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS

44 CBNV ANGIMEX phụ trách sản xuất tham gia khóa học “Kỹ thuật điện”

05/12/2010 | 12:16

Giúp CBNV phụ trách sản xuất, vận hành máy có thể nắm bắt được dấu hiệu hư hỏng, khắc phục sự cố về điện, Công ty ANGIMEX đã tổ chức khóa học “Kỹ thuật điện” cho 44 CBNV chuyên trách.

44 cbnv angimex phu trach san xuat tham gia khoa hoc  ??ky thuat dien ??

Là một doanh nghiệp chuyên doanh lượng thực với 12 phân xưởng chế biến gạo, sử dụng điện sản xuất hằng ngày, việc tổ chức các khóa học này giúp CBNV có những hiểu biết cơ bản về điện, kịp thời phòng tránh các nguy hiểm cho bản thân. Bên cạnh đó, lực lượng tại chỗ này có thể kịp thời khắc phục các sự cố do điện gây ra.

Lớp học được tổ chức vào các ngày cuối tuần, từ 24/9 đến hết 30/10/2010, gồm cả lý thuyết và thực hành.

Bài viết khác