Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
 • ong  le tien thinh

  Ông. Lê Tiến Thịnh

  Chủ tịch HĐQT
  • Từ 2009 đến 2012: Giám đốc công ty HISN – Tập đoàn HIPT Group.
  • Từ 2012 đến 2017: Founder & Giám đốc công ty cổ phần East Gate
  • Từ 2014 đến nay: Đồng sáng lập, giám đốc kinh doanh, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần DMSpro.
  • Từ T6/2022 đến nay: Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Louis Holdings

   
 • ong  pham trung kien

  Ông. Phạm Trung Kiên

  Thành viên HĐQT
  • Từ tháng 10/2000 đến 09/2002: Chuyên viên quản lý dự án ngành nông nghiệp và môi trường – Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội
  • Từ năm 2002 đến nay: Chuyên viên cao cấp quản lý dự án ngành nông nghiệp và hạ tầng phát triển nông thôn – Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam
  • Từ 06/2022 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Louis Holdings
  • Từ 01/12/2022 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng
 • ong  do minh duc

  Ông. Đỗ Minh Đức

  Thành Viên HĐQT
  • Từ 08/2018 đến 08/2019: CTCP Chứng khoán Trí Việt - Chuyên viên Phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • Từ 08/2019 đến 08/2022: CTCP Chứng khoán Asean - Trưởng nhóm tư vấn M&A Phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp
  • Từ 08/2022 đến nay: CTCP Chứng khoán APG - Trưởng phòng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (IB)
  • Từ 05/2023 đến nay: CTCP An Trường An - Thành viên HĐQT
  • Từ 29/6/2023 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
   
   

   

   

 • ong  vo kim nguyen

  Ông. Võ Kim Nguyên

  Thành Viên độc lập HĐQT
  • 04/2014 - 10/2020: Trưởng phòng/ Giám đốc đầu tư Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
  • 2015 - Nay: Giám đốc Công ty TNHH Nguyên liệu Gốm sứ - Xây dựng Thiên Lợi
  • 09/2017 - Nay: Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Titan BIDICO
  • 10/2019 - Nay: Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Tài chính Hồng Việt
  • 10/2020 - 05/2021: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Land
  • 06/2021 - 12/2021: Người phụ trách Quản trị Công ty CP Louis Capital
  • 06/2021 - 9/2021: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital
  • 01/2022 - Nay: Người phụ trách Quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
 • ong  nguyen doan manh hieu

  Ông. Nguyễn Đoàn Mạnh Hiếu

  Thành Viên HĐQT
  • T4/2022 đến nay: CTCP APG Capital
  • Từ 29/6/2023 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang