Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
 • ong  nghiem hai anh

  Ông. Nghiêm Hải Anh

  Chủ tịch HĐQT
  • 03/2021 – Nay: Chủ tịch Công Ty TNHH MTV đầu tư 299invest
  • 08/2021 – Nay: Phó Chủ tịch Quỹ Kardiachain Capital Singapore
  • 06/2022 – Nay: Phó Tổng Giám đốc thường trực Louis Holdings
  • Hiện nay đang giữ vị trí Cố vấn chuyên trách công tác Xúc tiến đối ngoại – Hội đồng cố vấn Vietnam Business Forum của Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam – VCCI
 • ong  vu ngoc long

  Ông. Vũ Ngọc Long

  Phó Chủ tịch HĐQT thường trực 
  • Từ 2014 đến 2019: Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH XNK Louis Rice;
  • Từ 2019 đến 2021: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Louis Rice;
  • Từ tháng 03/2021 đến nay:
   + Giám đốc Công ty TNHH MTV Louis BMP;
   + Giám đốc Công ty TNHH MTV Louis Rice Kiên Giang;
  • Từ tháng 06/2021 đến nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV Louis Long An;
  • Từ tháng 10/2021 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings;
  • Từ 2022 đến nay:
   + Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar);
   + Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giao thông Long An;
  • Từ tháng 03/2022 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khập khẩu An Giang
  • Tháng 04/2022 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings
 • ong  ho dang dan

  Ông. Hồ Đăng Dân

  Thành Viên HĐQT 
  • Từ 2004 đến 2011: Chuyên viên, Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị Công ty Viễn thông tỉnh An Giang (VNPT An Giang)
  • Từ 2011 đến 2013: Chuyên viên Phòng Hành chính Quản trị Ngân hàng SHB – Chi nhánh tỉnh An Giang;
  • Từ 2013 đến 2016: Phó Trưởng Phòng Phụ trách Hành chính Quản trị Ngân hàng SHB – Chi nhánh tỉnh Long An
  • Từ 2016 đến 2021: Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng kiểm toán nội bộ, Thành viên Ủy ban kiểm toán Ngân hàng SHB Lào
  • Từ 2021 đến T6/2022: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Louis Holdings;
  • Từ 2021 đến nay:
   + Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
   + Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sametel;
  • Từ 2022 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
  • Từ T6/2022 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings

    
 • ong  le tien thinh

  Ông. Lê Tiến Thịnh

  Thành Viên HĐQT
  • Từ 2009 đến 2012: Giám đốc công ty HISN – Tập đoàn HIPT Group.
  • Từ 2012 đến 2017: Founder & Giám đốc công ty cổ phần East Gate
  • Từ 2014 đến nay: Đồng sáng lập, giám đốc kinh doanh, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần DMSpro.
  • Từ T6/2022 đến nay: Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Louis Holdings

   
 • ong  vo kim nguyen

  Ông. Võ Kim Nguyên

  Thành Viên độc lập HĐQT
  • 04/2014 - 10/2020: Trưởng phòng/ Giám đốc đầu tư Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
  • 2015 - Nay: Giám đốc Công ty TNHH Nguyên liệu Gốm sứ - Xây dựng Thiên Lợi
  • 09/2017 - Nay: Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Titan BIDICO
  • 10/2019 - Nay: Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Tài chính Hồng Việt
  • 10/2020 - 05/2021: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Land
  • 06/2021 - 12/2021: Người phụ trách Quản trị Công ty CP Louis Capital
  • 06/2021 - 9/2021: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital
  • 01/2022 - Nay: Người phụ trách Quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)