Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
 • ong  le tien thinh

  Ông. Lê Tiến Thịnh

  Chủ tịch HĐQT
  • Từ 2009 đến 2012: Giám đốc công ty HISN – Tập đoàn HIPT Group.
  • Từ 2012 đến 2017: Founder & Giám đốc công ty cổ phần East Gate
  • Từ 2014 đến nay: Đồng sáng lập, giám đốc kinh doanh, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần DMSpro.
  • Từ T6/2022 đến nay: Thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Louis Holdings

   
 • ong  pham trung kien

  Ông. Phạm Trung Kiên

  Thành viên HĐQT
  • Từ tháng 10/2000 đến 09/2002: Chuyên viên quản lý dự án ngành nông nghiệp và môi trường – Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội
  • Từ năm 2002 đến nay: Chuyên viên cao cấp quản lý dự án ngành nông nghiệp và hạ tầng phát triển nông thôn – Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam
  • Từ 06/2022 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Louis Holdings
  • Từ 01/12/2022 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng
 • ong  ho dang dan

  Ông. Hồ Đăng Dân

  Thành Viên HĐQT 
  • Từ 2004 đến 2011: Chuyên viên, Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị Công ty Viễn thông tỉnh An Giang (VNPT An Giang)
  • Từ 2011 đến 2013: Chuyên viên Phòng Hành chính Quản trị Ngân hàng SHB – Chi nhánh tỉnh An Giang;
  • Từ 2013 đến 2016: Phó Trưởng Phòng Phụ trách Hành chính Quản trị Ngân hàng SHB – Chi nhánh tỉnh Long An
  • Từ 2016 đến 2021: Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng kiểm toán nội bộ, Thành viên Ủy ban kiểm toán Ngân hàng SHB Lào
  • Từ 2021 đến T6/2022: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Louis Holdings;
  • Từ 2021 đến nay:
   + Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang;
   + Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sametel;
  • Từ 2022 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
  • Từ T6/2022 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings

    
 • ong  vo kim nguyen

  Ông. Võ Kim Nguyên

  Thành Viên độc lập HĐQT
  • 04/2014 - 10/2020: Trưởng phòng/ Giám đốc đầu tư Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư
  • 2015 - Nay: Giám đốc Công ty TNHH Nguyên liệu Gốm sứ - Xây dựng Thiên Lợi
  • 09/2017 - Nay: Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Titan BIDICO
  • 10/2019 - Nay: Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Tài chính Hồng Việt
  • 10/2020 - 05/2021: Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Land
  • 06/2021 - 12/2021: Người phụ trách Quản trị Công ty CP Louis Capital
  • 06/2021 - 9/2021: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital
  • 01/2022 - Nay: Người phụ trách Quản trị Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar)
 • ong  nguyen dong giang

  Ông. Nguyễn Đồng Giang

  Thành viên HĐQT
  • 2/2007 - 8/2009: Kế toán tổng hợp, Công ty CP Sông Đà 7
  • 9/2009 - 6/2011: TP Kế toán, Công ty CP khoáng sản Tây Giang, Cao Bằng
  • 9/2011 - 9/2018: Kế toán trưởng, BĐH dự án Thủy điện Lai Châu - Tổng Công Ty Sông Đà
  • 2/2019 - 8/2020: KT tổng hợp, Công ty CP đầu tư xây dựng Hải Ngân
  • 2/2021 - nay: Kế toán trưởng, Công ty CP APG Energy Nghệ An