Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
 • ong  vo thanh bao

  Ông. VÕ THANH BÀO

  Tổng Giám Đốc
  • Từ năm 1986-1988: Công tác tại UBVG Tỉnh An Giang và Sở Thương Nghiệp An Giang
  • Từ năm 1989-1994: Nhân viên Công ty Xuất nhập khẩu An Giang tại TPHCM
  • Từ năm 1995-1997: Phó Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Xuất nhập khẩu An Giang
  • Từ năm 1997-2003: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Xuất nhập khẩu An Giang
  • Từ năm 2004-2005: Giám đốc XN Chế biến lương thực Công ty Xuất nhập khẩu An Giang
  • Từ năm 2006-12/2007: Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu An Giang
  • Từ năm 2008-12/2009: Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  • Từ năm 2010 – 11/2016: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  • Từ năm 12/2016 – 5/2018: Giám đốc điều hành Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  • Từ năm 6/2018 – 9/2020: Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  .
 • ong  huynh thanh tung

  Ông. HUỲNH THANH TÙNG

   Phó Tổng Giám Đốc thường trực
  • Từ 10/1998 – 12/2006 Nhân viên kế toán Công ty XNK An Giang 
  • Từ 12/2006 – 10/2007 Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin  Công ty XNK An Giang  
  • Từ 11/2007 – 12/2009 Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty CP XNK An Giang 
  • Từ 01/2010 – 06/2017 Kế toán trưởng Công ty CP XNK An Giang 
  • Từ 06/2017 – 02/2018 Quyền Giám đốc Tài chính Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 02/2018 – 29/6/2020 Giám đốc Tài chính Công ty CP XNK An Giang 
  • Từ 30/6/2020 đến nay Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP XNK An Giang 
 • ong  tran vu dinh thi

  Ông. TRẦN VŨ ĐÌNH THI

  Phó Tổng Giám Đốc
  • Từ 2001-2005 Sinh viên Trường RMIT – Tp HCM
  • Từ 2004-2005 Bán hàng Unilever (nhãn hàng PS)
  • Từ 2005-2006 Nhân viên Phòng quảng cáo - khuyến mãi Saigon Coop 
  • Từ 7/2006 - 7/2007 Trợ lý Giám đốc phụ trách chiến lược Công ty XNK An Giang 
  • Từ 7/2007-7/2008 Trợ lý giám đốc phụ trách chiến lược, kiêm tổ trưởng các tổ Marketing, CNTT  Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 7/2008 - 4/2009 Trưởng bộ phận marketing - Phòng Phát triển chiến lược Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 4/2009 - 10/2010 Trưởng bộ phận Marketing, bán hàng – Xí nghiệp Gạo an toán Công ty CP XNK An Giang 
  • Từ 10/2010 - 12/2011 Phó Giám đốc Xí nghiệp Gạo an toàn Công ty CP XNK An Giang  
  • Từ 12/2011 - 12/2012 Trưởng bộ phận Marketing - Bán hàng Trung tâm Kinh doanh Gạo nội địa Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 12/2012 - 6/2013 Giám đốc KV An Giang - TT Kinh doanh Gạo nội địa Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 06/2013 - 12/2013 Giám đốc KV ĐBSCL – TT Kinh doanh Gạo nội địa Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 12/2014 - 12/2016 Giám đốc bán hàng – Trung tâm KD Gạo nội địa Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 12/2016 - 02/2018 Quyền TP kinh doanh kiêm TBP Marketing và phát triển sản phẩm - Ngành Gạo Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 02/2018 – 30/9/2020 Giám đốc Phát triển kinh doanh kiêm Trưởng Phòng kinh doanh ngành Gạo Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 1/10/2020 – 22/6/2021 Q. Giám đốc Công ty Angimex Food Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 23/6/2021 - nay Phó TGĐ phụ trách kinh doanh lương thực Công ty CP XNK An Giang
 • ong  ngo van tri

  Ông. Ngọ Văn Trị

  Phó Tổng Giám Đốc
  • Từ 04/2008 – 08/2010 : Kế toán tổng hợp tại Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
  • Từ 09/2010 – 06/2015 : Phó phòng TCKT tại Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
  • Từ 07/2015 – 01/2017 : Trưởng phòng KSNB tại Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  • Từ 02/2017 – 09/2020 : Trưởng phòng NSHC, Giám đốc Nhân sự tại Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  • Từ 09/2020 đến nay : Phó TGĐ phụ trách NSHC tại Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  • 03/2018 – 02/2020 : Học viên Thạc sỹ QTKD tại Trường ĐH Tài chính Marketing
 • ba  tran thi cam cham

  Bà. TRẦN THỊ CẨM CHÂM

  Kế Toán Trưởng
  • Tháng 07/2007 đến tháng 12/2013: Chuyên viên Tài chính Phòng TCKT - Angimex
  • Tháng 01/2014 đến tháng 06/2017: Phó Phòng Phòng TCKT - Angimex
  • Tháng 06/2017 đến nay: Kế toán trưởng Phòng TCKT - Angimex