Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
 • ong  huynh thanh tung

  Ông. HUỲNH THANH TÙNG

   Tổng Giám Đốc
  • Từ 10/1998 – 12/2006 Nhân viên kế toán Công ty XNK An Giang 
  • Từ 12/2006 – 10/2007 Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin  Công ty XNK An Giang  
  • Từ 11/2007 – 12/2009 Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty CP XNK An Giang 
  • Từ 01/2010 – 06/2017 Kế toán trưởng Công ty CP XNK An Giang 
  • Từ 06/2017 – 02/2018 Quyền Giám đốc Tài chính Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 02/2018 – 29/6/2020 Giám đốc Tài chính Công ty CP XNK An Giang 
  • Từ 30/6/2020 - 09/2021: Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP XNK An Giang
  • Từ 09/2021 - 03/2022:  Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty CP XNK An Giang
 • ba  nguyen thi thu hoa

  Bà. Nguyễn Thị Thu Hoa

  Phó Tổng Giám Đốc
  • Từ 2015 - 2018: Công ty Quản lý tài sản NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng
  • Từ 2018 - 2019: Công ty CP Tecomen
  • Từ 2020 - 2023: Công ty CP Tập đoàn Mutosi
 • ong  bui viet dung

  Ông. Bùi Việt Dũng

  Phó Tổng Giám Đốc
  • Từ 1998 - 2007: Nhân viên kiểm phẩm, Quản đốc phân xưởng Công ty XNK An Giang ( ANGIMEX )
  • Từ 2008 - 2009: Trưởng bộ phận kinh doanh xe và phụ tùng – Trung tâm KD Honda Angimex.
  • Từ 2009 - 2010: Cửa hàng trưởng Head Angimex 3 – Công ty Angimex.
  • Từ 2010 - 2013: Trưởng phòng Marketing; Trưởng phòng NSHC - Công ty Angimex.
  • Từ 2014 - 2017: Giám đốc Trung Tâm TMDV Angimex.
  • Từ 2017 - T10/2020: Giám đốc ngành TMDV Công ty Angimex.
  • Từ T10/2020 -T6/2021: Giám đốc Công ty TNHH Angimex Trading.
  • Từ T6/2021- nay: Giám đốc Công ty TNHH Angimex Furious.
 • ba  tran thi cam cham

  Bà. TRẦN THỊ CẨM CHÂM

  Kế toán trưởng
  • Tháng 07/2007 đến tháng 12/2013: Chuyên viên Tài chính Phòng TCKT - Angimex
  • Tháng 01/2014 đến tháng 06/2017: Phó Phòng Phòng TCKT - Angimex
  • Tháng 06/2017 - 01/2022: Kế toán trưởng Phòng TCKT - Angimex
  • Tháng 01/2022 - nay: Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng - Angimex