Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS

Angimex xây dựng vùng nguyên liệu lúa, nếp bền vững tại An Giang

24/06/2022 | 13:47

Sáng 24/6, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex) Huỳnh Thanh Tùng đã ký thỏa thuận hợp tác về phối hợp thực hiện xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa, nếp trên địa bàn tỉnh An Giang.

angimex xay dung vung nguyen lieu lua nep ben vung tai an giang

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang ký thỏa thuận hợp tác về phối hợp thực hiện xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa, nếp trên địa bàn tỉnh An Giang

Theo nội dung hợp tác, giai đoạn 2022-2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang phối hợp thực hiện phát triển mới tối thiểu 19 hợp tác xã nông nghiệp (trung bình 4 hợp tác xã/năm) gắn với vùng nguyên liệu lúa, nếp và có sự tham gia của hợp tác xã, với diện tích 3.000ha sản xuất hàng năm. Phấn đấu đến năm 2025, diện tích liên kết tiêu thụ lúa, nếp đạt khoảng 40.000ha.

Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang và Công ty Angimex sẽ rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ lúa, nếp theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh theo đề xuất của Angimex mang tính bền vững, trong đó thực hiện mô hình dịch vụ nông nghiệp kỹ thuật, gồm: Dịch vụ về giống, dịch vụ về đồng ruộng, dịch vụ thu hoạch và sau thu hoạch, các dịch vụ chế biến và bao tiêu đầu ra.

Đồng thời, phối hợp xây dựng kế hoạch, lựa chọn các vùng sản xuất để triển khai thực hiện các mô hình điểm sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm chi phí đầu vào, tăng giá trị và chất lượng nông sản, cũng như đánh giá hiệu quả của mô hình, để tuyên truyền, mở rộng diện tích áp dụng tại tỉnh An Giang.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang hỗ trợ xây dựng và cấp mã số các vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện xuất khẩu theo nhu cầu từ phía Angimex.
 

NGÔ CHUẨN – TRUNG HIẾU
 

Nguồn: baoangiang

Bài viết khác