Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
  1. Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020, chi trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
  2. 09:33 23/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm của Ông Trần Ngọc Thạch – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Thời gian Ông Trần Ngọc Thạch xin từ nhiệm kể từ ngày 21/03/2022
  2. 17:21 22/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Bổ nhiệm Ông Bùi Việt Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Thương mại dịch vụ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
  2. 13:43 22/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị thông qua chủ trương hợp tác giữa Angimex với Chính phủ nước Cộng hòa Sierra Leone trong lĩnh vực Nông nghiệp và Chế biến lương thực
  2. 14:34 17/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT các nội dung liên quan đến hoạt động của Angimex
  2. 15:00 15/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi nội dung Người đại diện theo pháp luật trên Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
  2. 18:00 04/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông VŨ NGỌC LONG giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
  2. 16:40 04/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Miễn nhiệm Ông Võ Thanh Bào thôi làm Tổng Giám đốc và thôi là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. Bổ nhiệm Ông Huỳnh Thanh Tùng làm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. Thời gian: Kể từ ngày 04/03/2022.
  2. 09:50 04/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, lãi suất cố định, đáo hạn năm 2023: Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): Ba trăm tỷ đồng
  2. 17:18 03/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT Bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ
  2. 08:57 03/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của Ông Lã Quốc Đạt về việc thay đổi sở hữu và không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu AGM
  2. 08:06 23/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên Năm 2022: Đã gởi Thông báo mời họp và đã đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên Năm 2022
  2. 09:02 22/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 08 giờ 00 phút, ngày 15/03/2022 (Thứ ba) tại Hội trường Nhà hàng - Khách sạn Hòa Bình 1 (Số 130 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang)
  2. 17:36 18/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo về ngày trở thành nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu AGM của Ông Lã Quốc Đạt
  2. 16:17 18/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin về Đơn từ nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Văn Huy, thời gian xin từ nhiệm kể từ ngày 16/02/2022.
  2. 17:27 16/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo số 125/TB-SGDHCM ngày 25/1/2022 của HOSE về Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (theo Ngày đăng ký cuối cùng 09/02/2022)
  2. 09:35 26/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo số 122/TB-SGDHCM ngày 25/1/2022 của HOSE về việc hủy Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường Năm 2021 (theo Ngày đăng ký cuối cùng 21/10/2021)
  2. 09:32 25/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Công văn số 526/CNVSD-ĐK ngày 25/1/2022 của VSD – Chi nhánh tại TP.HCM – về việc hủy Danh sách Người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường (theo Ngày đăng ký cuối cùng 21/10/2021)
  2. 09:29 25/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Angimex
  2. 16:00 13/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. HĐQT bổ nhiệm Bà Trần Thị Cẩm Châm là Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kể từ ngày 13/01/2022
  2. 15:52 13/01/2022
  3. DOWNLOAD