Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
 • ong  lam truong

  Ông. Lâm Trường

  Trưởng Ban Kiểm Soát
  • Từ 2010 đến 10/2021: Giám đốc PGD, Giám đốc PDTD tại PGBank, OCB, SCB.
  • Từ 10/2021 đến nay: Trưởng phòng Tài chính – Công ty Cổ phần Louis Holdings.
  • Từ T12/2021 đến nay: Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Giao thông Long An
 • ong  duong thanh binh

  Ông. Dương Thanh Bình

  Thành Viên Ban Kiểm Soát
  • 03/2009 – 05/2019: Nơi công tác Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
  • 05/2019 – 08/2019: Nơi công tác Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietinBank).
  • 12/2020 – 12/2021: Nơi công tác Ngân hàng Việt Á (VietABank).
  • 02/2022 – Hiện nay: Nơi công tác Công ty cổ phần Louis Holdings

    
 • ba  huynh thi kim oanh

  Bà. Huỳnh Thị Kim Oanh

  Thành Viên Ban Kiểm Soát 
  • Từ 08/2009 đến 03/2013: Kế toán viên tại Công ty CP SAMETEL.
  • Từ 03/2013 đến 04/2017: Kế toán tổng hợp tại Công ty CP SAMETEL.
  • Từ 04/2017 đến 06/2017: Phó phòng kế toán tại Công ty CP SAMETEL.
  • Từ 07/2017 đến 12/2017: Phụ trách kế toán tại Công ty CP SAMETEL.
  • Từ 01/2018 đến 03/2022: Kế toán trưởng tại Công ty CP SAMETEL.
  • Từ 04/2022 đến 05/2022: Kế toán trưởng tại Công ty CP VKC Holdings