Menu
© 2021 Angimex.com.vn.
All rights reserved
LOUIS HOLDINGS
 • ong  ho dang dan

  Ông. Hồ Đăng Dân

  Trưởng Ban Kiểm Soát
  • Từ 2004 đến 2011 Chuyên viên, Trưởng phòng Kinh doanh tiếp thị Công ty Viễn thông tỉnh An Giang (VNPT An Giang
  • Từ 2011 đến 2013 Chuyên viên Phòng Hành chính Quản trị Ngân hàng SHB – Chi nhánh tỉnh An Giang
  • Từ 2013 đến 2016 Phó Trưởng Phòng Phụ trách Hành chính Quản trị Ngân hàng SHB – Chi nhánh tỉnh Long An
  • Từ 2016 đến nay Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng kiểm toán nội bộ, Thành viên Ủy ban kiểm toán Ngân hàng SHB Lào
 • ong  ho le hoang anh

  Ông. Hồ Lê Hoàng Anh

  Thành Viên Ban Kiểm Soát
  • Năm 2015 Thực tập công ty tìm kiếm thông tin mảng SEO - Công ty Ayoodan , thực tập công tác Marketing - Công ty TNHH Chế tạo máy Hoàng Anh
  • Từ 2015 đến 2016 Thực tập Kiểm toán - Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam
  • Từ 2016 đến 2018 Trợ lý Kiểm toán - Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam 
  • Từ 2018 đến 2021 Trưởng nhóm Tư vấn Kế toán ("FAAS") - Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam
  • Từ 2021 đến nay Thành viên UBKT nội bộ Công ty CP Louis Land , Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang
 • ong  nguyen ba ngoc

  Ông. Nguyễn Bá Ngọc

  TV Ban Kiểm Soát 
  • 2005 đến 2007 Kế toán tổng hợp - Công ty Vinacafe Buôn Ma Thuột
  • Từ 2009 đến 2016 Chuyên viên, Trưởng phòng, Phó Giám Đốc chi nhánh - Ngân hàng TMCP An Bình
  • Từ 2017 đến 2019 Trưởng Phòng Kế Hoạch và Đầu Tư - Công ty Đầu tư tài chính và Phát triển Công Nghệ cao 
  • Từ 2019 đến 2010 Trưởng phòng Kế toán - Công ty cấp nước Phú Ninh 
  • Từ 2020 đến 2021 Trưởng phòng Tài chính - Công ty Hiip Asia